Essee

Miten perinteinen strategiatyö kriisiytyi (ja mitä asialle voi tehdä)

6.3.2019

Siinä missä Wall Streetin investointipankkiirit ovat jo olleet syvän etnografisen tutkimuksen kohteena, strategia-ammattilaisista tiedämme tieteen valossa vähemmän. Jos kuitenkin vietämme aikaa strategian tunnustetun kärjen keskuudessa ns. top-tier strategiakonsulttiyhtiöiden konsulttien parissa ja turvaudumme yksinkertaiseen havainnointiin, huomaamme varsin pian, että strategia-ammattilaisten käyttäytymisessä, sosiaalisessa kanssakäymisessä ja kulttuurissa on joitakin voimakkaita ominaispiirteitä.

Essee

Voiko suurin mahdollinen datamäärä johtaa harhaan – Case: Lego

5.3.2019

Alkuvuodesta 2004 nuori tutkija haastatteli 11-vuotiasta saksalaispoikaa tämän kotona. Sanokaamme tutkijaa vaikka business-antropologiksi, sillä se hän oli, vaikka työskentelikin strategiakonsulttina. Hän teki asiakkaalleen niin sanottua etnografista kenttätutkimusta. Tutkijan tehtävä oli osana laajempaa tutkimusryhmää selvittää, mistä lasten leikkimisessä pohjimmiltaan on kyse: miten lapset kokevat leikin merkityksen ja miten hänen asiakkaansa kykenisi tuotteillaan vetoamaan näihin merkityksiin. Etnografia […]