noren

Sovellamme
ihmistieteitä strategiatyöhön

Avoin strategia
/ Suljettu strategia

Avoin strategia / Suljettu Strategia (Alma Talent 4/2023) on ensimmäinen suomenkielinen yleisesitys avoimesta strategiasta. Kirja on myös kertomus strategian avaamien vaikeudesta ja siihen liittyvistä dilemmoista. Strateginen päätöksenteko ei koskaan voi olla demokraattista, mutta osallistavan strategiatyön hyödyt tunnustetaan laajasti. Johto ei kuitenkaan voi delegoida strategista päätösvaltaa – miten strategia sitten tulisi avata?

Lue lisää ›

 

Ymmärrä
maailmaa

Kun ymmärrät maailmaa ja paikkaasi siinä, voit myös rakentaa toimivan strategian.

Sovellamme ihmistieteiden metodeja strategiatyöhön. Yhdistämme niin mikro- kuin makrotason ja tarkastelemme toimialoja systeemisesti yhtenä kokonaisuutena.

Lopputuloksena asiakkaamme saavat työkaluja päätöksentekoon ja menestykseen alati muuttuvassa maailmassa. Lisäksi yhteistyömme vahvistaa asiakkaidemme tietotaitoja ja kyvykkyyksiä niin yksilöillä kuin organisaatioinakin.

Yhdessä

Me uskomme yhdessä tekemisen voimaan. Tärkeiden ongelmien ratkaisua – tai ratkaisukykyä – ei koskaan kannata ulkoistaa konsulteille.

Norenilla työskentelymme asiakkaiden kanssa perustuu yhteissuunnitteluun. Tämä tarkoittaa, että vähintään analyysin keskeiset vaiheet toteutetaan yhdessä toimeksiantajan kanssa, ja usein koko projekti on yhteistyötä. Myös loppuasiakkaita, ulkopuolisia asiantuntijoita ja kumppaneita osallistetaan usein.

Tämä työskentelytapa auttaa asiakkaitamme soveltamaan monitieteistä analyysiä käytäntöön.

Ei pelkkä
PowerPoint

Presentaatioilla on paikkansa, mutta liian usein konsultin työ päättyy kalvosulkeisiin. Asiakkaamme tarvitsevat oppeja ja keinoja parempaan päätöksentekoon, eivät dokumentteja.

Siksi Norenilla toimitamme aina enemmän kuin presentaation.

Testaamme ja validoimme löydökset oikeassa, liiketoimintaympäristössä. Ajattelemme, että työmme on tehty, kun se johtaa päätöksentekoon, toimintaan, ja lopulta vie asiakkaamme eteenpäin.

Tarjoamamme
lyhyesti

Rakenna voittava strategia

Kasvata syvää ymmärrystä markkinoiden kehittymisestä ja arvioi strategiset vaihtoehtosi. Määritä juuri sinulle oikea tapa asettaa tavoitteita ja mitata etenemistä.

Tunnista piilevät mahdollisuudet

Tunnista ja arvioi kasvumahdollisuutesi uusissa tuotteissa ja palveluissa ymmärtämällä markkinoiden kulttuurisia ominaispiirteitä.

Kasvata kyvykkyyksiäsi

Kasvata organisaatiosi kyvykkyyttä tutkia toimintaympäristöäsi ja soveltaa ymmärrystä kilpailijoita paremmin.

 

Olemme osa Bravedoa – yritysten supergroup joka ratkaisee teidän kokonaisvaltaiset digitaaliset tarpeet.

Asiakkaitamme