noren

Sovellamme
ihmistieteitä strategiatyöhön

Ymmärrä
maailmaa

Kun ymmärrät maailmaa ja paikkaasi siinä, voit myös rakentaa toimivan strategian.

Sovellamme ihmisieteiden metodeja strategiatyöhön. Yhdistämme niin mikro- kuin makrotason ja tarkastelemme toimialoja systeemisesti yhtenä kokonaisuutena.

Lopputuloksena asiakkaamme saavat työkaluja päätöksentekoon ja menestykseen alati muuttuvassa maailmassa. Lisäksi yhteistyömme vahvistaa asiakkaidemme tietotaitoja ja kyvykkyyksiä niin yksilöillä kuin organisaatioinakin.

Yhdessä

Me uskomme yhdessä tekemisen voimaan. Tärkeiden ongelmien ratkaisua – tai ratkaisukykyä – ei koskaan kannata ulkoistaa konsulteille.

Norenilla työskentelymme asiakkaiden kanssa perustuu yhteissuunnitteluun. Tämä tarkoittaa, että vähintään analyysin keskeiset vaiheet toteutetaan yhdessä toimeksiantajan kanssa, ja usein koko projekti on yhteistyötä. Myös loppuasiakkaita, ulkopuolisia asiantuntijoita ja kumppaneita osallistetaan usein.

Tämä työskentelytapa auttaa asiakkaitamme soveltamaan monitieteistä analyysiä käytäntöön.

Ei pelkkä
PowerPoint

Presentaatioilla on paikkansa, mutta liian usein konsultin työ päättyy kalvosulkeisiin. Asiakkaamme tarvitsevat oppeja ja keinoja parempaan päätöksentekoon, eivät dokumentteja.

Siksi Norenilla toimitamme aina enemmän kuin presentaation.

Testaamme ja validoimme löydökset oikeassa, liiketoimintaympäristössä. Ajattelemme, että työmme on tehty, kun se johtaa päätöksentekoon, toimintaan, ja lopulta vie asiakkaamme eteenpäin.

Tarjoamamme
lyhyesti

Rakenna voittava strategia

Kasvata syvää ymmärrystä markkinoiden kehittymisestä ja arvioi strategiset vaihtoehtosi. Määritä juuri sinulle oikea tapa asettaa tavoitteita ja mitata etenemistä.

Tunnista piilevät mahdollisuudet

Tunnista ja arvioi kasvumahdollisuutesi uusissa tuotteissa ja palveluissa ymmärtämällä markkinoiden kulttuurisia ominaispiirteitä.

Kasvata kyvykkyyksiäsi

Kasvata organisaatiosi kyvykkyyttä tutkia toimintaympäristöäsi ja soveltaa ymmärrystä kilpailijoita paremmin.

 

Olemme osa Bravedoa – yritysten supergroup joka ratkaisee teidän kokonaisvaltaiset digitaaliset tarpeet.

Essee

Miten perinteinen strategiatyö kriisiytyi (ja mitä asialle voi tehdä)

6.3.2019

Siinä missä Wall Streetin investointipankkiirit ovat jo olleet syvän etnografisen tutkimuksen kohteena, strategia-ammattilaisista tiedämme tieteen valossa vähemmän. Jos kuitenkin vietämme aikaa strategian tunnustetun kärjen keskuudessa ns. top-tier strategiakonsulttiyhtiöiden konsulttien parissa ja turvaudumme yksinkertaiseen havainnointiin, huomaamme varsin pian, että strategia-ammattilaisten käyttäytymisessä, sosiaalisessa kanssakäymisessä ja kulttuurissa on joitakin voimakkaita ominaispiirteitä.

Essee

Voiko suurin mahdollinen datamäärä johtaa harhaan – Case: Lego

5.3.2019

Alkuvuodesta 2004 nuori tutkija haastatteli 11-vuotiasta saksalaispoikaa tämän kotona. Sanokaamme tutkijaa vaikka business-antropologiksi, sillä se hän oli, vaikka työskentelikin strategiakonsulttina. Hän teki asiakkaalleen niin sanottua etnografista kenttätutkimusta. Tutkijan tehtävä oli osana laajempaa tutkimusryhmää selvittää, mistä lasten leikkimisessä pohjimmiltaan on kyse: miten lapset kokevat leikin merkityksen ja miten hänen asiakkaansa kykenisi tuotteillaan vetoamaan näihin merkityksiin. Etnografia […]

Bisnes-antropologia

Tuore kirjamme ihmistieteen menetelmien soveltamisesta strategiatyössä kertoo, miten toimialojensa globaalisti parhaat yhtiöt tutkivat maailmaa valmistellessaan päätöksiä.

Lue lisää kustantajamme sivuilta ›

 

Asiakkaitamme