noren soveltaa
ihmistieteitä strategiatyöhön

Yhdessä

Autamme asiakkaitamme hyödyntämään ja ottamaan itse haltuun menetelmiä, jotka perustuvat ihmisten käyttäytymisen ja kulttuurin ymmärtämiseen vaikeiden liiketoimintaongelmien ratkaisemisessa.

Uskomme, että merkittävien ongelmien ratkaisemista ei koskaan kannata täysin ulkoistaa konsulteille. Siksi perustamme oman työskentelymme asiakkaiden kanssa yhteissuunnitteluun: vähintäänkin keskeiset analyysivaiheet mutta usein koko projekti toteutetaan yhdessä toimeksiantajamme kanssa. Prosessissa osallistetaan loppuasiakkaita, ulkopuolisia asiantuntijoita ja yhteistyökumppaneita tarpeen mukaan.

Strategia
& kehitys

Strategiaprojekteissa yritysten hallitukset ja johtoryhmät antavat Norenille tehtäväksi uudenlaisen datan keräämisen ja analyysin perinteisten strategiatyön menetelmien rinnalla. Tuloksena syntyy esimerkiksi palveluvisio, liiketoimintaportfolio, markkinapositio tai turnaround-päätöksiä, jotka perustuvat kilpailijoita laadukkaampaan ymmärrykseen tulevaisuuden markkinasta.

Kehitysprojekteissa asiakkaamme kehitystiimi lyöttäytyy yhteen Norenin tiimin kanssa. Yhdessä projektiryhmä soveltaa laadullisia tutkimusmenetelmiä ja design-ajattelua esimerkiksi uusien palvelukonseptien, liiketoimintamallien ja tuotteiden luomiseen. Kehitysprojektin osana voidaan suunnitella, miten tiimin lisääntynyt osaaminen ihmiskeskeisessä kehittämisessä kasvattaa koko organisaation kyvykkyyttä.

Essee

Miten perinteinen strategiatyö kriisiytyi (ja mitä asialle voi tehdä)

6.3.2019

Siinä missä Wall Streetin investointipankkiirit ovat jo olleet syvän etnografisen tutkimuksen kohteena, strategia-ammattilaisista tiedämme tieteen valossa vähemmän. Jos kuitenkin vietämme aikaa strategian tunnustetun kärjen keskuudessa ns. top-tier strategiakonsulttiyhtiöiden konsulttien parissa ja turvaudumme yksinkertaiseen havainnointiin, huomaamme varsin pian, että strategia-ammattilaisten käyttäytymisessä, sosiaalisessa kanssakäymisessä ja kulttuurissa on joitakin voimakkaita ominaispiirteitä.

Essee

Voiko suurin mahdollinen datamäärä johtaa harhaan – Case: Lego

5.3.2019

Alkuvuodesta 2004 nuori tutkija haastatteli 11-vuotiasta saksalaispoikaa tämän kotona. Sanokaamme tutkijaa vaikka business-antropologiksi, sillä se hän oli, vaikka työskentelikin strategiakonsulttina. Hän teki asiakkaalleen niin sanottua etnografista kenttätutkimusta. Tutkijan tehtävä oli osana laajempaa tutkimusryhmää selvittää, mistä lasten leikkimisessä pohjimmiltaan on kyse: miten lapset kokevat leikin merkityksen ja miten hänen asiakkaansa kykenisi tuotteillaan vetoamaan näihin merkityksiin. Etnografia […]

Bisnes-antropologia

Tuore kirjamme ihmistieteen menetelmien soveltamisesta strategiatyössä kertoo, miten toimialojensa globaalisti parhaat yhtiöt tutkivat maailmaa valmistellessaan päätöksiä.

Lue lisää kustantajamme sivuilta ›

 

Asiakkaita

Haluamme tehdä työtämme uteliaiden, tavoitteellisten ja tulevaisuuteensa panostavien organisaatioiden kanssa. Asiakkainamme on useita alansa johtavia yrityksiä ja muita vaikuttavia yhteisöjä, muun muassa:

Aalto EE, ABB, Aller Media, Kansallisooppera, KPMG, Lassila&Tikanoja, Linnanmäki, Matkahuolto, Plusterveys, Suomen Asiakastieto, Säästöpankkiliitto ja Teosto.